มกราคม 24, 2021

payoncebiz.com

แหล่งรวมเนื้อหาสาระ และ ความบันเทิง

Tropico 6

ในหนังสือที่ผู้เขียนชอบที่สุดเล่มหนึ่ง เกี่ยวกับระบอบเผด็จการ เรื่อง Economic Origins of Dictatorship and Democracy (กำเนิดทางเศรษฐกิจ ของระบอบเผด็จการ และประชาธิปไตย) ผู้เขียนทั้งสองคือ แดรอน อาเซโมกลู กับเจมส์ โรบินสัน นักเศรษฐศาสตร์การเมืองชื่อดัง
Tropico 6

ระบอบเผด็จการ การเลือกตั้ง กับ Tropico 6

ระบอบเผด็จการ การเลือกตั้ง กับ Tropico 6 ในหนังสือที่ผู้เขียนชอบที่สุดเล่มหนึ่ง
เกี่ยวกับระบอบเผด็จการ เรื่อง Economic Origins of Dictatorship and Democracy
 (กำเนิดทางเศรษฐกิจ ของระบอบเผด็จการ และประชาธิปไตย) ผู้เขียนทั้งสองคือ
แดรอน อาเซโมกลู กับเจมส์ โรบินสัน นักเศรษฐศาสตร์การเมืองชื่อดัง

เสนอว่าการเปลี่ยนผ่าน หรือเปลี่ยนไม่ผ่าน จากระบอบเผด็จการ
เป็นประชาธิปไตย ในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ‘ชนชั้นนำ’ กับ ‘ประชาชน’ เป็นสำคัญ
ชนชั้นนำ (ซึ่งครองอำนาจมายาวนาน) อยากรักษาระบอบเดิม ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเอาไว้ เพื่อรักษาอำนาจ ทางการเมือง และเศรษฐกิจของตนต่อไป

ส่วนประชาชน (ซึ่งเริ่มต้น เป็นผู้ด้อยอำนาจ) อยากได้ประชาธิปไตย เพราะนั่นหมายถึง การมีส่วนแบ่งในอำนาจ ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในทฤษฎีนี้ ชนชั้นนำจะ ‘ยอม’ เปิดทางให้สังคม เปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตย ก็ต่อเมื่อประชาชน สามารถรวมตัวกันติด ชนชั้นนำ เริ่มหวาดกลัวว่า ประชาชนจะลุกฮือ ขึ้นปฏิวัติ ซึ่งก็จะทำให้พวกเขา เสียหายหนัก

ดังนั้นจึงยอมเจรจา ต่อรองกับประชาชน เริ่มจากการสัญญา ว่าจะใช้นโยบายที่ประชาชน ได้ประโยชน์มากขึ้น (เช่น การกระจายรายได้ หรือสวัสดิการพื้นฐาน)
โดยหวังว่า คำสัญญาเหล่านี้ จะทำให้ประชาชนพอใจ ยอมอยู่ใต้โครงสร้าง ทางการเมืองแบบเดิมต่อไป
แต่ประชาชน ไม่ไว้ใจชนชั้นนำ ว่าจะทำตามสัญญา (ขอเวลาอีกไม่นาน)

Tropico 6

เพราะรู้ดีว่า ตราบใดที่ชนชั้นนำ กุมอำนาจทางการเมือง ทั้งหมดเหมือนเดิม
ตราบนั้นสัญญา ก็ไร้ความหมาย ด้วยเหตุนี้ ประชาชน จะยังคงเรียกร้องกดดันต่อไป
จนกระทั่งสุดท้าย ชนชั้นนำยอมถ่ายโอน อำนาจบางส่วนมาให้กับประชาชน อาเซโมกลูกับโรบินสัน เสนอว่าการเปลี่ยนผ่าน จากระบอบเผด็จการ เป็นประชาธิปไตย (democratization)

ในหลายประเทศทั่วโลก เกิดขึ้นแบบนี้ ความก้าวหน้า เกิดเป็นช่วงๆ ไม่สม่ำเสมอ และต้องใช้เวลานาน ทฤษฎีนี้ ช่วยอธิบายว่า เหตุใดสหราชอาณาจักร จึงสามารถคลี่คลาย ความตึงเครียดทางสังคม ผ่านการเปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นประชาธิปไตย แบบควบแน่น (consolidated democracy) ได้

ก็ต้องอาศัยภาคประชาสังคม ที่เข้มแข็ง และความเหลื่อมล้ำ ที่ไม่สูงมากนัก (มิฉะนั้นความขัดแย้ง ระหว่างชนชั้นอาจสูง เกินกว่าจะต่อรองประนีประนอมกันได้)
ในขณะเดียวกัน อีกหลายประเทศ ก็ไม่อาจเปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตย แบบควบแน่นได้ ยกตัวอย่างเช่น ชนชั้นนำในอาร์เจนตินา ไม่ยอมเปลี่ยนโครงสร้าง พื้นฐานทางการเมือง

สังคมจึงสวิงกลับไปมา ระหว่างระบอบคณาธิปไตย กับประชาธิปไตย ส่วนในกรณีของสิงคโปร์ รัฐบาลสามารถเปลี่ยน ระบอบเศรษฐกิจ ในยุคหลังอาณานิคม เป็นอุตสาหกรรม
ที่คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ ได้สำเร็จ เท่ากับผ่อนปรน แรงกดดันทางสังคม ลดทอนทั้ง
ความจำเป็นของการเปลี่ยนผ่าน สู่ประชาธิปไตย และการใช้อำนาจ กดขี่ควบคุมประชาชน

อาเซโมกลูกับโรบินสัน มองว่าประชาธิปไตย จะลงหลักปักฐาน อย่างถาวร
ถึงระดับควบแน่น (consolidate) ในแต่ละประเทศได้ ก็ต่อเมื่อชนชั้นนำไม่มีแรงจูงใจ ที่จะคว่ำประชาธิปไตย
(เช่น เพราะการทำรัฐประหาร มีต้นทุนสูงเกินกว่าจะรับได้) ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ หลายปัจจัยด้วยกัน ตั้งแต่ความเข้มแข็ง ของภาคประชาสังคม

โครงสร้างของ สถาบันทางการเมือง ธรรมชาติของวิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตการเมือง ระดับความเหลื่อมล้ำ ทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ รวมถึงรูปแบบ และขนาดของกระแส โลกาภิวัตน์ ผู้เขียนกระหวัดนึกถึง หนังสือเล่มนี้ ระหว่างที่เล่น Tropico 6 เกมจำลองการปกครอง ในระบอบเผด็จการ ที่แสบสันและมันส์ที่สุด ที่เคยเล่น

คงไม่มีช่วงไหนที่เราจะ ‘อิน’ กับเกมนี้ เท่ากับการเล่นมัน ในประเทศไทยกลางเดือนเมษายน 2562
เกือบหนึ่งเดือนภายหลัง การเลือกตั้งทั่วไป ที่คณะเผด็จการทหาร
ซึ่งยึดอำนาจมา เกือบห้าปีอ้างว่า จะเป็นการหวนคืน สู่ระบอบประชาธิปไตย (สมบูรณ์?) แต่เรายังไม่ รู้ว่าใครจะได้เป็นรัฐบาล คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไม่ยอมเปิดเผยคะแนนดิบ รายหน่วยเลือกตั้ง

แถมยังฟ้องประชาชน ผู้วิพากษ์วิจารณ์ขึ้นศาล ในข้อหาหมิ่นประมาท ท่ามกลางเสียงก่นด่าหนาหูว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกเป็นอันดับต้นๆ ในประวัติศาสตร์ไม่ถึงหนึ่งร้อยปีของประชาธิปไตยไทย

อ่านเรื่องอื่น : Game Boy เพื่อนรักวัยเด็ก

แทงบอล
บาคาร่า
PG SLOT