เมษายน 23, 2021

payoncebiz.com

แหล่งรวมเนื้อหาสาระ และ ความบันเทิง

Pathological Lying

อาการ ‘หลอกตัวเองหรือโกหกตัวเอง’ หรือ Pathological Lying (บางครั้งเรียกว่า Pseudologia Fantastica หรือ Mythomania) เป็นอาการที่คนคนหนึ่ง สร้างเรื่องโกหกหรือสร้างอีกตัวตนหนึ่งขึ้นมา เช่น โกหกว่าตัวเอง จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ทำงานในบริษัทใหญ่โต ไปเที่ยวต่างประเทศทุกเดือน โดยใช้รูปจากอินเทอร์เน็ต
Pathological Lying

Pathological Lying โรคโกหกตัวเอง

Pathological Lying โรคโกหกตัวเอง การโกหกเกิดขึ้นได้จากหลายเจตนา ทั้งปิดบังความผิด บิดเบือนความจริง ถนอมน้ำใจ หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว แต่บางครั้งการโกหก ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ มีเจตนาจะทำร้ายใคร เพียงแค่ผู้พูดต้องการที่จะลบ ‘ปมในใจ’ ของตัวเองก็เท่านั้น การโกหกเป็นพฤติกรรมทั่วไป ที่มนุษย์ใช้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง

แม้กระทั่งการโกหก เพื่อถนอมน้ำใจอีกฝ่าย หรือ white lie ที่ดูเหมือนจะเป็นการโกหก เพื่อความสบายใจของอีกฝ่าย ไม่มีพิษภัยอะไร แต่สุดท้ายก็เป็นไป เพื่อความสบายใจของตัวเองอยู่ดี และก็ยังมีการโกหก อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถึงแม้ผู้พูด จะไม่มีเจตนาจะทำร้ายใครก็ตาม แต่มันได้สะท้อนถึงความผิดปกติ และสิ่งที่อยู่ในจิตใจ ของตัวเขาเอง หรือที่เรียกว่า ‘การโกหกตัวเอง’

อาการหลอกตัวเองที่ไม่ได้หลอกแค่ตัวเอง

อาการ ‘หลอกตัวเองหรือโกหกตัวเอง’ หรือ Pathological Lying (บางครั้งเรียกว่า Pseudologia Fantastica หรือ Mythomania) เป็นอาการที่คนคนหนึ่ง สร้างเรื่องโกหกหรือสร้างอีกตัวตนหนึ่งขึ้นมา เช่น โกหกว่าตัวเอง จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ทำงานในบริษัทใหญ่โต ไปเที่ยวต่างประเทศทุกเดือน โดยใช้รูปจากอินเทอร์เน็ต

Pathological Lying

โกหกว่าตัวเองหน้าตาดี โดยใช้รูปดารา หรือโกหกว่าตัวเอง เป็นโรคร้ายแรง เพื่อให้ได้รับความสนใจ หรือการดูแลจากคนรอบข้าง ซึ่งสาเหตุของการหลอกตัวเอง มักจะเกิดจาก ‘ปม’ ในอดีตที่ทำให้คนคนนั้น มีความผิดปกติทางจิต เช่น ซึมเศร้า ขาดความมั่นใจในตัวเอง หรือย้ำคิดย้ำทำ จึงทำให้เขาพยายามลบปมที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างเรื่องราว ให้ตัวเองสบายใจหรือรู้สึกดี

“อย่างแรกต้องบอกก่อนว่า มันเป็นแค่กลุ่มอาการหนึ่ง ที่เกิดจากปมทางจิต แต่ยังไม่ถูกบรรจุ ว่าเป็นโรคทางจิตเวช ซึ่งอาการนี้ มักจะเกิดจากปมในอดีต เช่น ถูกทำร้ายร่างกายตอนเด็ก ถูกทารุณกรรม ไม่ว่าจะทางกายหรือทางคำพูด ถูกข่มขืน หรือไม่ได้รับความรัก การดูแลใส่ใจ ความสนใจ แล้วรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ไม่มีความสำคัญ

ทำให้คนนั้นต้องสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่ เพื่อกลบปมในใจ และให้คนอื่น คิดว่าตัวเองมีดี ทั้งที่ไม่เป็นความจริง” นพ.ณัฐพล พิพัฒฐาดร แพทย์เฉพาะทาง สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น อธิบาย แล้วการหลอกตัวเองแตกต่าง จากการโกหกทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวันยังไง? ปกติการโกหกทั่วไป มักเกิดขึ้นจากเจตนาบางอย่าง หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเมื่อโกหกแบบนี้ไปเรื่อยๆ จะไม่สามารถหยุดโกหกได้

หรือที่เรียกว่าโกหกจนเป็นนิสัย (compulsive lying) และสร้างความเสียหาย ต่อผู้อื่นที่ถูกโกหก แต่การหลอกตัวเองนั้น เกิดขึ้นโดยที่คนนั้นอาจไม่มีเจตนาใดๆ มากไปกว่าการเรียกร้องความสนใจ หรือเพิ่มคุณค่าในตัวเอง ให้กลายเป็นที่ยอมรับในสังคม ไม่ได้ต้องการทำร้าย หรือเอาเปรียบใคร เมื่อถามถึงความร้ายแรง และผลกระทบของอาการ นพ.ณัฐพล กล่าวว่า อาการนี้ ยังไม่ถือว่าเป็นอาการที่รุนแรงมากนัก

เพราะยังไม่ถึงขั้นกอบโก ยเอาผลประโยชน์จากใคร หรือทำให้ใครเสียหาย แต่ในอนาคตเรื่องที่โกหก อาจขยายใหญ่ขึ้นเรื่องๆ เช่น อดีตดาราที่โกหกว่าตัวเอง ไปแสดงหนังฮอลลีวูด แล้วสุดท้ายคนจับได้ ก็จะส่งผลเสียต่อผู้ที่โกหกเอง แต่ในกรณีที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่น ก็มีเช่นกัน ดร.รพีพงค์ ยังวราสวัสดิ์ นักจิตบำบัด โรงพยาบาลจุฬาเวช เสริมว่า

บางครั้งการโกหกอาจ ส่งผลกระทบในวงกว้าง อย่างกรณีไลฟ์โค้ชบางคน ที่สร้างภาพลักษณ์หรือโปรไฟล์ ให้ตัวเองดูดีกว่าความเป็นจริง แล้วนำภาพลักษณ์นั้น ไปใช้เพื่อได้รับการยอมรับจากผู้คน ในกรณีนี้ก็จะเกิดผลกระทบกับผู้อื่นได้ และอีกข้อถกเถียงหนึ่ง ในกลุ่มนักวิจัยหลายคนก็คือ อาการหลอกตัวเองอาจเกิดขึ้นจาก ‘ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ’ (personality disorders) ด้วย

ซึ่งได้แก่ Borderline Personality Disorder (BPD) Narcissistic Personality Disorder (NPD) และ Antisocial Personality Disorder (APD) โดยบุคคลที่มีความผิดปกติแบบ APD หรือเป็นโรคต่อต้านสังคม มีแนวโน้มจะสร้างเรื่องโกหกขึ้น เพื่อความพึงพอใจของตัวเอง ในขณะที่บุคคล ที่มีความผิดปกติแบบ BPD หรือผิดปกติทางบุคลภาพแบบก้ำกึ่ง (มีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ หุนหันพลันแล่น)

และบุคคลที่มีความผิดปกติแบบ NPD หรือเป็นโรคหลงตัวเอง มีแนวโน้มที่จะสร้างเรื่องโกหกขึ้นมา เพื่อบิดเบือนความจริง ให้เป็นไปตาม ที่พวกเขาอยากให้เป็นหรืออยากรู้สึก โดยเฉพาะคนที่เป็น NPD ที่ต้องการความรักและการปฏิบัติที่ดี จากคนรอบข้างมากเป็นพิเศษ “ตัวเราจะมีเราในเวอร์ชั่นที่สาธารณะสัมผัสได้

แล้วก็ตัวเราในเวอร์ชั่นที่เป็นตัวเราจริงๆ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพก็อาจมีส่วน เพราะบางทีเรามีบุคลิกภาพที่สังคมไม่ยอมรับ เราจึงจะต้องปรับตัว ปรับบุคลิกภาพ ซึ่งบางทีก็ใช้การโกหก” ดร.รพีพงค์ กล่าว

อ่านเรื่องอื่น : Identity Crisis การแสวงหาตัวตน

สนับสนุนโดย Joker Slot , Sa game ,
 Sexy Game ,Joker Game , 
UFABET 72 , Esport , Sa gaming ,
 Sexy gaming , Sa gaming , 
joker gaming , Joker slot ,
 Slot game , Joker slot ,
Joker slot, Slot Game