กุมภาพันธ์ 24, 2021

payoncebiz.com

แหล่งรวมเนื้อหาสาระ และ ความบันเทิง

อ่านวรรณกรรมพม่าสมัยใหม่

นับตั้งแต่มีข่าว ชาวโรฮิงญาอพยพ ออกจากรัฐยะไข่ ในพม่าหรือค็อกซ์บาซาร์ ในบังคลาเทศ ช่วงปีค.ศ. 2015 ดูเหมือนว่า การอพยพย้ายถิ่น อย่างผิดปกติของชาวโรฮิงญา ได้ยุติไประยะหนึ่ งเพราะมีการให้ความช่วยเหลือ ด้านสิทธิมนุษยชน จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ปัญหา ก็ยังไม่หมดไปเสียทีเดียว
อ่านวรรณกรรมพม่าสมัยใหม่

อ่านวรรณกรรมพม่าสมัยใหม่

อ่านวรรณกรรมพม่าสมัยใหม่ นับตั้งแต่มีข่าว ชาวโรฮิงญาอพยพ ออกจากรัฐยะไข่ ในพม่าหรือค็อกซ์บาซาร์ ในบังคลาเทศ ช่วงปีค.ศ. 2015 ดูเหมือนว่า การอพยพย้ายถิ่น อย่างผิดปกติของชาวโรฮิงญา ได้ยุติไประยะหนึ่ งเพราะมีการให้ความช่วยเหลือ ด้านสิทธิมนุษยชน จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ปัญหา ก็ยังไม่หมดไปเสียทีเดียว

เพราะล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา มีข่าวชาวโรฮิงญา เรือแตกเกือบ 100 ชีวิต ขึ้นฝั่งที่ จ.สตูล ‘โรฮิงญา’ หรือโรฮีนจา เป็นกลุ่มคนที่ชาวโลก อยากรู้จักและให้ความสนใจ ในชะตากรรมของพวกเขา ในฐานะมนุษยชาติมากที่สุด กลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการสืบค้นที่มาที่ไป ของคนกลุ่มนี้ว่า พวกเขาเป็นใคร มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาอย่างไร

เป็นที่ทราบกันดี ว่าสถานการณ์การอพยพ โยกย้ายถิ่นของชาวโรฮิงญา มีหลายปัจจัยที่ชักใยอยู่เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็น การลักลอบเข้าเมือง แบบผิดกฎหมาย กระบวนการลักลอบ ค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ ทำให้นานาประเทศ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ และประณามหลายๆ ประเทศในกลุ่ม สมาชิกอาเซียน

ไม่ว่าจะเป็นประเทศต้นทาง ที่คนกลุ่มนี้อพยพ ออกมาอย่างพม่า และกลุ่มประเทศปลายทาง อย่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย หลายฝ่าย ที่กำลังจับจ้องเรื่องนี้ ตั้งคำถามกับ ประเทศต้นทางที่คนกลุ่มนี้ อพยพย้ายถิ่นออกมา ถึงความรับผิดชอบแ ละการตระหนักรู้ ถึงต้นเหตุปัญหานี้ ในขณะที่พม่า ซึ่งหลายฝ่ายกล่าวหา ว่าเป็นประเทศต้นทาง

ก็ออกมาปฏิเสธ และยืนกรานเสียงแข็งว่า ชาวโรฮิงญามิใช่กลุ่มชาติพันธุ์ ที่รัฐบาลพม่ารับรองอย่างเป็นทางการ หากแต่เป็นผู้อพยพ ที่เข้ามาจากฝั่งบังคลาเทศ หรือเป็น ‘แขกเบงกาลี’ จึงทำให้พม่ าพยายามขับไสคนกลุ่มนี้ ให้ออกไปจากบ้านของตัวเอง ซึ่งอาจฟังดูเหมือนกับ เป็นการโบ้ยความผิด หรือการปัดความรับผิดชอบ ต่อสถานการณ์ดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี ทัศนะของชาวพม่า ที่มีต่อชาวโรฮิงญา ในปัจจุบันไม่ได้เป็นทัศนะใหม่ หากแต่เป็นมรดกทางความรู้สึก นึกคิดของชาวพม่า ที่มีรากฐานมาตั้งแต่ ยุคอาณานิคม การทำความเข้าใจว่า ทำไมชาวพม่าจึงมีทัศนะ ที่รุนแรงต่อแขกโรฮิงญาด้วยการอ่าน ‘วรรณกรรมของชาวพม่า’ เป็นวิธีที่สามารถอธิบาย วิธีคิดของชาวพม่าที่มีต่อชาวโรฮิงญา ได้อีกทางหนึ่ง

ประเด็นเรื่องภัยคุกคาม จากภายนอก หรือการต่อต้านชาวต่างชาติ ต่างศาสนาเป็นประเด็นหลัก ประเด็นหนึ่งที่สามารถพบเห็น ได้ในวรรณกรรมพม่าสมัยใหม่ ประเด็นที่ถือเป็น ภัยคุกคามหลัก คือภัยคุกคามทางศาสนาเพราะพม่า ประกาศอัตลักษณ์ชัดเจน ว่าเป็นเมืองพุทธ ดังนั้น ศาสนาอื่น จึงถือเป็นอัตลักษณ์อื่น ที่เป็นภัยคุกคาม นักเขียนพม่า

หยิบยกประเด็นดังกล่าว มาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อชี้ ให้คนพม่าตระหนักรู้ ภัยดังกล่าว ความคิดดังกล่าว ได้แฝงฝังอยู่ในตัวบท วรรณกรรมมาตั้งแต่ สมัยอาณานิคม การอ่านวรรณกรรมพม่า จึงเปิดโปงให้เห็นความคิด ของคนพม่าที่มีต่อคน ต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต้นธารแห่งความเกลียดชัง ทางเชื้อชาติและศาสนา ที่เข้มข้นนี้มีที่มาจากบทเรียน ประวัติศาสตร์ในยุคอาณานิคม 

ช่วงที่อังกฤษ นำเข้าแรงงานแขก จากอาณานิคมอินเดีย เข้ามาในอาณานิคมพม่า เป็นจำนวนมาก และที่สร้างปัญหา และความเดือนร้อน ให้แก่ชาวพม่าอย่างหนัก คือ พวกแขกเงินกู้ หรือที่เรียกว่า ‘ชิดตีกะลา’ เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็น คราบน้ำตาในประวัติศาสตร์ ดังกล่าวถูกนำมาผลิตซ้ำ ให้เห็นความเกลียดชังคน ‘แขก’ ในงานวรรณกรรมของอูโพจา (U Pho Kyar)

นักเขียนที่มีชีวิตอยู่ร่วมสมัย ยุคอาณานิคม ในแวดวงวรรณกรรมพม่า ต่างรับรู้กันว่าอูโพจา เป็นนักเขียนและเป็นนักการศึกษา คนสำคัญคนหนึ่งของพม่า เขามีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ.1891-1942 และมีภูมิลำเนา อยู่ที่เมืองฮิงตะดะ ซึ่งอยู่บริเวณ ปากแม่น้ำเอยาวดี(อิระวดี) ในพม่าตอนล่าง ผลงานที่ทำให้อูโพจา เป็นที่รู้จักและอยู่ในใจผู้อ่านชาวพม่าเสมอมา คือรวมเรื่องสั้นชุดโกต้วยวุตทุ้ (Ko Dwei Wuthtu Myar)

 ที่กล่าวอย่างนี้เพราะเรื่องสั้น บางเรื่องในรวมเรื่องสั้น ชุดดังกล่าวถูกกระทรวงศึกษาธิการพม่า คัดสรรมาเป็นบทอ่าน ในวิชาภาษาพม่าระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมเรื่องสั้นชุดโกต้วยวุตทุ้ ประพันธ์ด้วยลีลาภาษาอันเรียบง่าย ธรรมดา และเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแบบแผน กล่าวคือ เป็นระดับภาษาและคำศัพท์ที่ใช้ในวงสนทนาโดยทั่วไป

อูโพจาใช้กลวิธีการประพันธ์ในลักษณะการถ่ายทอดผ่านบทสัมภาษณ์ การสังเกต การคลุกคลีกับชีวิตต่างๆ ที่เขาได้สัมผัสและคัดเลือกนำเสนอ งานเขียนของเขาจึงอยู่ในรูปแบบสัจนิยม (realism) ทำให้ผู้อ่านรวมเรื่องสั้นชุดโกต้วยวุตทุ้ รู้สึกเหมือนกับว่าได้สนทนากับเพื่อนพ้องชาวพม่าด้วยกันที่ต่างก็มีความรัก ความใฝ่ฝัน รอยยิ้ม และคราบน้ำตา

อ่านเรื่องอื่น : เจ้าชายน้อย

แทงบอล
บาคาร่า
PG SLOT

You may have missed

1 min read
1 min read
1 min read
1 min read