มีนาคม 1, 2021

payoncebiz.com

แหล่งรวมเนื้อหาสาระ และ ความบันเทิง

หนังสือเพิ่มฐานความรู้เรื่องการทูต

ในระหว่างที่ใครบางคน ยังคงถกเถียงเรื่องทูตเก๊ ทูตปลอม หากแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มันกลับเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะ แถมยังลึกซึ้งซับซ้อน มากกว่าแค่ดราม่าฉาบฉวย หนังสือว่าด้วยการทูต และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หนังสือเพิ่มฐานความรู้เรื่องการทูต

หนังสือเพิ่มฐานความรู้เรื่องการทูต

หนังสือเพิ่มฐานความรู้เรื่องการทูต ในระหว่างที่ใครบางคน ยังคงถกเถียงเรื่องทูตเก๊ ทูตปลอม หากแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มันกลับเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะ แถมยังลึกซึ้งซับซ้อน มากกว่าแค่ดราม่าฉาบฉวย หนังสือว่าด้วยการทูต และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เพื่อเสริมสร้างฐานความรู้เรื่องการทูตให้แน่นๆ แม้เราจะไม่ได้เป็นทูต แต่หนังสือเหล่านี้ น่าจะเป็นทรัพยากรเชิงปัญญา ที่จะช่วยให้เรา ‘อ่าน’ การทูตได้อย่างมีมิติ และวิเคราะห์ได้โดยมีหลักวิชาการ เป็นที่ฐานคิดได้ไม่น้อย

ประวัติศาสตร์การทูตตั้งแต่การประชุมที่กรุงเวียนนา ค.ศ. 1815 จนถึงจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นปี ค.ศ. 1947 / บรรพต กำเนิดศิริ

การประชุมเวียนนา หรือที่เรียกว่า คองเกรสแห่งเวียนนา ปี 1815 คือหมุดหมายสำคัญ ทางประวัติศาสตร์การทูตยุโรป นี่คือการประชุม เพื่อร่วมกันตกลงในปัญหาต่างๆ ในยุโรป และจัดระเบียบอำนาจกันใหม่ อย่างจริงจัง ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

หนังสือเล่มนี้ น่าจะฉายภาพให้เรา เห็นถึงประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการการทูตในยุโรป ตลอดถึงรูปแบบการตกลงกันว่าด้วย ‘อำนาจทางการเมือง’ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / วีระ สมบูรณ์

อาจไม่ผิดมากนัก หากจะพูดว่า ‘ทฤษฎี’ ก็เทียบได้เหมือนกับแว่นตา ที่ช่วยให้เรามองเหตุการณ์ต่างๆ ได้ในมิติที่แตกต่างกัน เป็นตามเลนส์ที่เราเลือกสวมใส่ เช่นเดียวกับการมองความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น มันสามารถถูกมองได้ ผ่านทฤษฏีต่างๆ ที่หลากหลาย

ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกยืนในจุดไหน หรือเลือกสวมเลนส์แบบใด หนังสือว่าด้วยทฤษฎีเช่นนี้จาก อ.วีระ สมบูรณ์ น่าจะเป็นหลักยึดที่สำคัญ ที่ช่วยให้เรามีกรอบการวิเคราะห์การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้อย่างออกรสชาติมากขึ้นอีกด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ความรู้ฉบับพกพา = International relations : a very short introduction / พอล วิลคินสัน ; กษิร ชีพเป็นสุข, แปล

นี่เป็นหนึ่งในซีรีส์หนังสือชุด ‘ความรู้ฉบับพกพา’ ที่จัดพิมพ์โดย Openworlds ซึ่งเขียนโดย พอล วิลคินสัน ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูว์ส ในหนังสือเล่มนี้ อธิบายถึงหลักการและความรู้เบื้องต้น ที่สำคัญต่อการศึกษา

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต ไม่ว่าจะเป็นตัวแสดงหลัก บนเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐ นอกจากนี้ ยังช่วยฉายภาพ ความท้าทายในการเมืองระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือ

และภัยคุกคามความสัมพันธ์ ของแต่ละชาติ เนื่องด้วยความที่เป็นความรู้ฉบับพกพา และมีตัวเล่มนี้ไม่ใหญ่มากนัก มันก็เหมาะกับการติดไว้ในกระเป๋า เพื่อหยิบไปอ่านเวลา อยู่ข้างนอกบ้านได้เหมือนกันนะ

คำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ / กระทรวงการต่างประเทศ

ภาษาคืออำนาจ และอำนาจก็สะท้อนตัวเอง ออกมาผ่านทางภาษา ในแต่ละแวดวง ก็มักจะมีระเบียบที่กำหนดภาษา หรือคำศัพท์ของตัวเองอยู่เสมอๆ การเข้าใจภาษาที่เกิดขึ้น ก็น่าจะช่วยให้เรามองเห็น อำนาจต่างๆ ที่ตามมาด้วย เช่นเดียวกับในเรื่องการทูต หนังสือเล่มสำคัญนี้

จัดทำขึ้นโดยกระทรวงต่างประเทศ ในวาระครบรอบ 125 ปีการสถาปนากระทรวงต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับ การทูตต่างๆ ที่พบเห็นได้ในสื่อมวลชน หนังสือเล่มนี้นอกจากรวมตัวย่อต่างๆ

ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น ชื่อองค์กรระหว่างประเทศ หรือชื่อกรอบความร่วมมือแล้ว ยังมีการขยายความคำต่างๆ ที่เราอาจจะเคยคุ้นชื่อ แต่ยังไม่รู้รายละเอียดมากนัก เช่น คำว่า เอกอัครราชทูต (Ambassador) ที่ทางผู้จัดทำก็ได้ขยายความ และรูปแบบต่างๆ รวมถึงบทบาทหน้าที่ ลงไปให้ผู้อ่านได้ความรู้เพิ่มเติม

การทูตทักษิณ : บทวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทยยุคทักษิณ ชินวัตร / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

เล่มนี้น่าจะเป็นของหนัก และเผ็ดร้อน การันตีได้โดย อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ซึ่งวิเคราะห์นโยบาย การต่างประเทศของไทย ในยุคของอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร การทูตในยุคทักษิณ เป็นอย่างไร? อะไรคือจุดอ่อน จุดแข็ง

และรูปแบบทางการทูตในยุคนั้น ส่งผลต่อความร่วมมือ กับนานาชาติอย่างไรบ้าง การอ่านหนังสือเล่มนี้ ก็น่าจะให้ภาพกับเรา ได้พอสมควรทีเดียว

ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? : การศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย / จิตติภัทร พูนคำ, บรรณาธิการ

มาถึงเล่มนี้แค่ชื่อ ก็คิดว่าต้องสนุกแล้ว “ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” คือการสำรวจและชวนเรา ตั้งคำถามถึงนโยบายและจุดยืนของรัฐต่างๆ ในความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศของไทย หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษา ทฤษฏีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในประเทศไทย

โดยสำรวจที่มาและที่ไปของวิชาที่เรียกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR) ทั้งในไทยและในบริบทของสังคมโลก โดยในเล่มแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ คือ ส่วนแรกประกอบด้วยปาฐกถา เรื่องที่ตั้งของไทยในยุคบูรพาภิวัฒน์ : ที่ตั้ง การพัฒนาและการต่างประเทศ และส่วนที่สองคือการรวบรวมบทความทางวิชาการ และบทสัมภาษณ์

อ่านเรื่องอื่น : ทาเคชิ โอบาตะ นักเขียนมังงะผู้พัฒนาตัวเองอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด

แทงบอล
บาคาร่า
PG SLOT

You may have missed

1 min read
1 min read
1 min read