มิถุนายน 13, 2021

payoncebiz.com

แหล่งรวมเนื้อหาสาระ และ ความบันเทิง

บรรยากาศในกรุงเทพมหานครในช่วงเช้า ฝุ่น Pm 2.5 ยังปกคลุมไปทั่วบริเวณใยขณะที่ รายงานข่าวจาก ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 39-72 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 38 พื้นที่

งานวิจัยเรื่องฝุ่นจากทั่วโลก

ความรู้คืออำนาจ แต่บางเรื่องก็ควรจะรู้ตั้งนานแล้ว ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาใหม่ก็จริง แต่ก็ไม่ได้สดใหม่ขนาดนั้น เราเห็นตัวอย่างจากจีน จากเกาหลี จนกระทั่งเกิดปัญหาในบางเมือง เช่น เชียงใหม่ หรือกรุงเทพเองก็เจอปัญหาฝุ่นอย่างเป็นรูปธรรมเป็นปีที่ 3 แล้ว
งานวิจัยเรื่องฝุ่นจากทั่วโลก

งานวิจัยเรื่องฝุ่นจากทั่วโลก

งานวิจัยเรื่องฝุ่นจากทั่วโลก ความรู้คืออำนาจ แต่บางเรื่องก็ควรจะรู้ตั้งนานแล้ว ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาใหม่ก็จริง แต่ก็ไม่ได้สดใหม่ขนาดนั้น เราเห็นตัวอย่างจากจีน จากเกาหลี จนกระทั่งเกิดปัญหาในบางเมือง เช่น เชียงใหม่ หรือกรุงเทพเองก็เจอปัญหาฝุ่นอย่างเป็นรูปธรรมเป็นปีที่ 3 แล้ว

เมื่อเป็นปัญหาใหม่และปัญหาใหญ่ ทั่วโลกก็พยายามหาความรู้เพื่อร่วมหาทางออก และหลายประเทศเช่นจีน เกาหลีก็ใช้ความรู้เหล่านั้นเอาชนะ และวางรากฐานเมืองขึ้นใหม่เป็นเมืองปลอดฝุ่น รักษาและรับผิดชอบคุณภาพชีวิตของผู้คนต่อไปได้ ปัญหาเรื่องฝุ่น เรื่องหมอกพิษเป็นปัญหาที่อยู่คู่เมืองใหญ่มาตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ลอนดอน

หรือเมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกาต่างเคยเผชิญหน้ากับภาวะที่เมืองปกคลุมด้วยมลพิษ จนรบกวนชีวิตและส่งผลต่อสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างร้ายแรง ความเข้าใจเรื่อง PM 2.5 ก็ถือเป็นปัญหาที่ทั้งอยู่คู่เมือง และมาปะทุขึ้นด้วยความแออัดของเมืองและการจราจร พร้อมๆ กับนวัตกรรมที่สามารถมองเห็นหรือวัดค่าฝุ่นขนาดที่เล็กลง

ไม่กี่วันก่อนเราบอกว่าจะไปดวงจันทร์ หลังจากนั้นก็เปรยว่าคุณภาพสถานีรถไฟเราเท่ากับนานาอารยประเทศ แต่หันมามองขอบฟ้ากรุงเทพก็ยังกลับฉาบด้วยสีน้ำตาล ฝุ่นขนาดเล็กเริ่มกระทบกับผู้คนอย่างเป็นรูปธรรม เราเริ่มแสบตา เกิดความรู้สึกระคายทางเดินหายใจ บ้างก็หลบเข้าห้องแอร์ งดออกกลางแจ้งได้

บ้างก็ทำไม่ได้ ในความภาคภูมิใจของแดนฟ้าอมรที่เริ่มขมุกขมัวก็เริ่มมีเสียงไต่ถามขอความช่วยเหลือ บ้างก็พร่ำบ่นให้เราช่วยตัวเอง อย่ากระนั้นเลย PM 2.5 เป็นเรื่องใหญ่ หลายประเทศให้ความสำคัญกันอย่างจริงจัง เพราะแน่ล่ะเมืองชะงักจริง ผู้คนจะตายเอาจริงๆ ในหลายประเทศก็เลยเริ่มกระโดดลงมาช่วยทำความเข้าใจไอ้เจ้า PM 2.5 ว่าเฮ้ย มันคืออะไร มันมีปัญหายังไง เราต้องระวังอะไร ไปจนถึงว่าเราจะรับมือแก้ไขอย่างไร

เพื่อร่วมกับตอบคำถามและคำตอบ รวบรวมงานศึกษาทางวิชาการว่าด้วย PM 2.5 ตั้งแต่ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อเมือง และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เจ้าฝุ่นพวกนี้กำลังทำร้ายเพื่อบอกว่าทำไมเราถึงควรลงทุน ทางออกที่จะช่วยลดฝุ่นโดยเฉพาะการใช้ต้นไม้เพื่อช่วยดักกรองฝุ่น

งานศึกษาที่ดูทั้งพลังของการกรองฝุ่น คัดเลือกชนิดต้นไม้ และการปลูกต้นไม้ริมทางให้ดักฝุ่นได้ดีที่สุด ไปจนถึงผลกระทบของฝุ่นในมิติอื่นๆ ทั้งมิติทางสุขภาพจิต และผลกระทบของความยากจนและคนกลุ่มน้อยที่เป็นกลุ่มที่ต้องรับภาระจากฝุ่นเหล่านี้มากที่สุด

The impact of PM 2.5 on the human respiratory system

ประเทศจีนเริ่มเจอปัญหาหมอกควันตั้งแต่ราวปี ค.ศ.2013 และหมอกสีฝุ่นก็เริ่มคลุมมาจนถึงกรุงปักกิ่งอย่างจริงจังในราวปี ค.ศ.2015 หลังจากนั้นจีนก็เริ่มตื่นตัวกับปัญหามลภาวะทางอากาศ และเริ่มมองเห็นว่าเจ้าฝุ่นที่ขนาดเล็กลงเรื่อยๆ นี้เป็นภัยกับสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง งานศึกษา The impact of PM 2.5 on the human respiratory system ในปี ค.ศ.2016

เป็นงานศึกษาที่หันมาให้ความสนใจว่าฝุ่นขนาดเล็กนั้นส่งผลกับสุขภาพอย่างไร ผลคือพบว่าฝุ่นจิ๋วนี้สามารถปนเปื้อนและทะลุเข้าไปในปอด ทำให้ผนังหลอกลมระคายเคืองและเสื่อมสลาย ส่งผลให้ความสามารถในการทำงานของปอดลดลง งานศึกษานี้ส่วนหนึ่งคือทบทวนผลกระทบของอนุภาคขนาดเล็กเพื่อบอกกับประเทศจีนว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วนะ

  • Modeled PM 2.5 removal by trees in ten U.S. cities and associated health effects

อเมริกาเป็นประเทศที่เจอปัญหามลพิษในเมือง และพยายามรักษาปรับปรุงเมืองให้ดีกับผู้คนมาอย่างยาวนาน งานศึกษาในปี ค.ศ.2013 ชิ้นนี้ชี้ให้เห็นผลกระทบของมลพิษทางอากาศว่าส่งผลกระทบกับสุขภาพของผู้คนและเพิ่มอัตราการตายอย่างมีนัยสำคัญ ประเด็นสำคัญของงานคือการสำรวจประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นของต้นไม้ในเมืองทั้ง 10 เมืองของอเมริกา

และมีการประเมินว่าต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในที่สุดช่วยดักจับฝุ่นได้ดีอย่างไร แถมยังประเมินเป็นมูลค่าค่าใช้จ่ายทางสุขภาพและการสูญเสียที่รัฐลดลงได้จากการลดปริมาณฝุ่นเหล่านั้น ซึ่งตัวเลขค่อนข้างน่าประทับใจ บางเมืองลดได้หลักสิบล้านเหรียญสหรัฐ

  • Ranking the suitability of common urban tree species for controlling PM 2.5 pollution

งานศึกษาชิ้นนี้มาจากประเทศจีน คือแน่นอนว่าพอจีนแถมประเทศเอเชียเริ่มเจอกับปัญหา PM 2.5 และการปลูกต้นไม้ก็เป็นวิธีการรับมือแบบอ้อมๆ ตัวนักวิจัยก็เลยพยายามชี้ให้เห็นว่าต้นไม้เป็นตัวแปรสำคัญ ทำการรวบรวมพรรณไม้ที่พบในเมืองใหญ่ทั่วเอเชียและจัดอันดับ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกและเข้าใจ

บทบาทของพืชพรรณในการรับวิกฤตสิ่งแวดล้อมต่อไป งานศึกษานี้ทำการให้คะแนนด้วยหลายมุมมอง ทั้งลักษณะประเภท ขนาด ความเร็วในการเจริญเติบโต ความทนทาน ลักษณะพุ่มใบ ลักษณะของใบ พื้นผิวและขนของใบ ตัวงานศึกษานี้เน้นไปทางการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาพูดถึงไม้ใหญ่ที่นิยมปลูกในเมืองใหญ่เช่น London plane

ต้นเมเปิลเงิน (silver maple) เป็นต้นไม้ที่ดัดฝุ่นได้ดี การมีลำดับการดักฝุ่นนี้นอกจากแสดงให้เห็นศักยภาพของพืชแล้วยังอาจนำไปสู่ข้อคำนึงใหม่ๆ ในการคัดเลือกพืชในเงื่อนไขพิเศษๆ ของแต่ละเมืองต่อไป

การประเมินความสามารถของต้นไม้ประดับในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กในอาคาร

ในการศึกษาเรื่องต้นไม้ และความสามารถของต้นไม้ในบ้านเราก็ค่อนข้างจริงจังไม่แพ้กัน ช่วงที่มีฝุ่นก็มีงานเผยแพร่จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่นำเอาต้นไม้ไทยจำนวนมากเข้าทดลองว่าประเภทไหนจะดักจับฝุ่นได้ดีกว่ากัน (ถ้าใบถี่ พุ่มหนา หรือขนใบเยอะก็จะดักได้ดี) ในระดับงานศึกษาที่มีการเผยแพร่ก็มีงานศึกษาทดลองความสามารถในการดักฝุ่น

โดยมีต้นไม้หลายประเภทเข้ารับการทดลอง ส่วนใหญ่ใช้ห้องทดลองปิดหรืออุโมงค์ลม มีการศึกษาทั้งการใช้ไม้พุ่มทั่วไปเช่นพลูด่าง เฟิร์น สาวน้องประแป้ง ในงานศึกษาพบว่าต้นไม้ส่วนใหญ่สามารถดักฝุ่นได้ในช่วงสามชั่วโมงแรกและความสามารถในการดักฝุ่นลดลงเมื่อใบเริ่มคายน้ำ

  • Mitigation impact of roadside trees on fine particle pollution

พอศึกษาเรื่องชนิดต้นไม้ คำนึงเรื่องประเภทที่สามารถดักจับฝุ่นได้แล้ว ในระดับปฏิบัติว่า แล้วต้นไม้ที่จะมาปลูกริมถนนต่อไปจะเลือกต้นไหนที่ช่วยดักฝุ่นได้แล้ว พื้นที่สำคัญเช่นถนนใหญ่ อันเป็นต้นทางหลักของฝุ่นในเมืองจะใช้ต้นไม้ช่วยกรองฝุ่นของถนนได้อย่างไร

อ่านเรื่องอื่น : จากเทศกาลถึงโควิด

แทงบอล
บาคาร่า
PG SLOT